ГОЛОВА РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ: САРКІСОВ ВЛАДИСЛАВ ЛЕОНІДОВИЧ

Контролюючі функції у Антикорупційній правозахисній Раді здійснює Ревізійна комісія, роботою якої керує Голова Ревізійної комісії, який обирається Загальними зборами Ради. Строк повноважень Голови Ревізійної комісії, складає 5 років.
Персональний склад членів Ревізійної комісії Антикорупційної правозахисної Ради обирається Загальними зборами.
До складу Ревізійної комісії не можуть входити Члени Правління та працівники Дирекції Ради.
Ревізійна комісія Антикорупційної правозахисної Радимає наступні повноваження:
• здійснює нагляд за статутною та фінансово-господарською діяльністю Ради, за виконанням бюджету;
• здійснює контроль за законністю та ефективністю використання коштів та майна Ради;
• приймає рішення про проведення аудиторських перевірок;
• представляє Загальним зборам звіт про свою роботу.
3асідання Ревізійної комісії проводяться не рідше одного разу на рік.
3асідання Ревізійної комісії вважається легітимним, якщо на ньому присутні не менше половини її членів.
Рішення Ревізійної комісії приймаються простою більшістю