ГОЛОВА РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ: САРКІСОВ ВЛАДИСЛАВ ЛЕОНІДОВИЧ

Контролюючі функції у Антикорупційній правозахисній Раді здійснює Ревізійна комісія, роботою якої керує Голова Ревізійної комісії, який обирається Загальними зборами Ради. Строк повноважень Голови Ревізійної комісії, складає 5 років.
Персональний склад членів Ревізійної комісії Антикорупційної правозахисної Ради обирається Загальними зборами.
До складу Ревізійної комісії не можуть входити Члени Правління та працівники Дирекції Ради.
Ревізійна комісія Антикорупційної правозахисної Радимає наступні повноваження:
• здійснює нагляд за статутною та фінансово-господарською діяльністю Ради, за виконанням бюджету;
• здійснює контроль за законністю та ефективністю використання коштів та майна Ради;
• приймає рішення про проведення аудиторських перевірок;
• представляє Загальним зборам звіт про свою роботу.
3асідання Ревізійної комісії проводяться не рідше одного разу на рік.
3асідання Ревізійної комісії вважається легітимним, якщо на ньому присутні не менше половини її членів.
Рішення Ревізійної комісії приймаються простою більшістю голосів членів, присутніх на засіданні та оформлюються рішеннями або актами.Члени Ревізійної комісії зобов’язані:
• вимагати позачергового скликання засідань Ревізійної комісії у випадку виникнення загрози суттєвим фінансово-господарським інтересам Риди або виявлення зловживань з коштами та майном посадовими особами Ради;
• у випадку необхідності прийняття термінових рішень у питанні фінансово-господарської діяльності Ради.

Голова та члени Ревізійної комісії Антикорупційної правозахисної Ради мають право отримувати інформацію від посадових осіб Ради, щодо фінансово-господарської діяльності.
Правління, Голова Антикорупційної правозахисної Ради, Виконавчий Директор забезпечують надання Ревізійній комісії всіх необхідних документів для проведення фінансових перевірок використання коштів та майна Ради.