НАУКОВО-МЕТОДИЧНА РАДА

ТОРЯНИК ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ

 ГОЛОВА НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ РАДИ

Доктор політичних наук, професор, магістр державного управління, член-кореспондент міжнародної Академії інформаційних технологій.
Автор та співавтор понад 70 наукових праць, в тому числі, з проблем в політичних та юридичних сферах.
З 1990 року в органах внутрішніх справ. Проходив службу на керівних посадах в оперативних підрозділах. ГУ ДСБЕЗ та ГУБОЗ  МВС України.

НАУКОВЦІ
РАДНИКИ,СПЕЦІАЛІСТИ

Науково-методична Рада має дорадчі повноваження. До складу Ради, який затверджується Головою Правління, входять депутати всіх рівнів, представники міністерств і відомств, підприємств, науково-дослідних та навчальних установ, фахівці, вчені, експерти, представники громадських організацій, працівники ЗМІ.
Завданням Науково-методичної Ради є:
• участь у розробці перспективних програм діяльності, законопроектів і проектів нормативних документів, що стосуються напрямів діяльності;
•експертні висновки, підготовка методичних рекомендацій з поліпшення роботи, програм семінарів, конференцій, круглих столів, тощо;
• взаємоузгодження позицій з навчальними закладами, іншими установами, які проводять лекції, семінари, курси, експертизи з питань напрямів діяльності;
• аналіз діяльності місцевих осередків;
• надання наставництва та порад керівництву, членам та працівникам організації.
Роботу Науково-методичної Ради організує її Голова. Матеріали, що підготовлені Радою, обов’язкові для розгляду керівництвом організації.