Зв’язок часів об’єктивно існує. Без визнання цього неможливий науковий підхід до вивчення еволюції матерії, чи стосується це природи, людини або суспільства. Без визнання історичності і наступності в науці нею взагалі безглуздо займатися. Зв’язок часів – це закономірна зміна геологічних епох в історії нашої планети. Це історія виникнення і розвитку життя, рослинного і тваринного світу. Це історично обумовлена зміна епох у розвитку цивілізації. Це етапи становлення та розвитку людської культури, науки, техніки. Це історія країн і народів, державних і суспільних інститутів. Це історія міст та їх населення, родовід сімей. Це і етапи дорослішання кожної людини. Настільки довге перерахування має на меті підкреслити надзвичайну важливість виявлення та дослідження зв’язку часів. У нинішній Україні це особливо актуально. Без цього не можна ні зрозуміти нашу історію, ні усвідомити наше сьогодення, ні прогнозувати майбутнє. На жаль, як показує нинішня різноголосся в суспільній свідомості, такого розуміння явно не вистачає.

Особливо сумно, що дефіцит наукового розуміння характерний не тільки для пересічних громадян, але і для багатьох представників так званої “еліти”. Втім, це й не дивно. Такий багаторічний стан наших суспільних наук. У такій ситуації важко розраховувати на успіх форумів, круглих столів та новомодних мозкових штурмів. Вони не можуть замінити серйозних наукових досліджень. Але, завдяки сучасним міждисциплінарним дослідженням, справа повільно, але вірно зсувається з точки замерзання. Розвиток наук: від роз’єднаності – до взаємодії. Інша річ – взаємодія гуманітарних наук і природознавства, гуманітарних наук та математики. На цьому полі вже зламано безліч копій, і битва продовжується. Добре сказав про цю проблему Володимир Іванович Вернадський. Зазначивши, що у нас поки немає ні соціальної фізики, ні соціальної механіки, він поставив питання: чи є це наслідком корінного розходження природних і суспільних явищ або для цього просто ще не прийшов час? Його відповідь була цілком оптимістична. Але він був не першим, хто цікавився цією проблемою. Відомо, що ще Фрідріх Енгельс в “Діалектиці природи” жалкував про те, що політична економіка – це “абсолютно чужа нашим натуралістам область”.

На думку Джона Бернала, при всіх очевидних відмінностях суспільних і природничих наук, вони є не відокремленими навчаннями, а “єдиним дослідженням єдиного суспільства, що розвивається, скільки б не було його розгалужень і як би вони не розрізнялися між собою” . Взаємопроникнення методів і понять різних наук вже до середини минулого століття стало найважливішою тенденцією розвитку – інтеграцією наукового знання. Це особливо актуально при вивченні складних систем. До їхнього числа відноситься і суспільне виробництво. Традиційні методи, звичні для наших штатних економістів і соціологів, тут вже не спрацьовують. Прийшов час міждисциплінарних досліджень. Як вважає видатний російський і американський економіст Василь Леонтьєв: “Для того, щоб поглибити фундамент нашої аналітичної системи, необхідно без коливань вийти за межі економічних явищ, якими ми обмежувалися досі”. Непрості стосунки складалися у суспільних наук і з математикою. Вони і досі підозріло і недовірливо ставляться один до одного. У той же час, як справедливо зазначив академік М. М. Моісеєв, “принципово нематематичних дисциплін взагалі не існує”. Гуманітарні науки вже давно в тій чи іншій мірі мають потребу в математичному мисленні. Математика – це місток між гуманітарним та природничо-науковим мисленням. До теперішнього часу математика вже глибоко проникла в економіку. Але ці спроби ще не зачіпали найголовнішого в політичній економії – учення про працю та суспільному виробництві. Сучасна загальноекономічна теорія – результат взаємодії наук. Вона є міждисциплінарною і математичної. У цьому її головна відмінність від економічного вчення Карла Маркса та радянської політичної економіки. Завдання створення нової науки виявилася занадто складною, щоб її можна було вирішити науковими засобами часів Маркса-Енгельса. Тільки тепер це стало можливим.

Для цього потрібен сучасний рівень розвитку природознавства і гуманітарних наук. Знадобилися нестандартні системно-аналітичні підходи і порівняльні дослідження на стиках наук, далеких одна від одної. Знадобилося застосування математичних методів дослідження в гуманітарних науках. Знадобилося узагальнення величезного історичного досвіду, включаючи досвід новітньої історії нашої країни. Будучи революційної за своїми методами, нова загальноекономічна теорія, в той же час, продовжує і розвиває економічне вчення Карла Маркса стосовно до сучасних історичних умов. “Одушевлені” виробнича функція і інші співвідношення сучасної загальноекономічної теорії – це, по суті, і є ті самі “перші рівняння”, які мав намір, але так і не встиг вивести Маркс. Він повідомив про свій намір приступити до цієї нової роботі в “Економічних рукописах 1857-1859 років” – первинному варіанті “Капіталу”. Те, що не судилося зробити цій великій людині, виявилося можливим у наш час. Арнольд Тойнбі у своїй книзі сказав: “Діючі сили історії не є національними, але виникають з більш загальних причин.

Вдивляючись в історію з цієї точки зору, ми в каламутному хаосі подій виявимо лад і порядок і почнемо розуміти те, що раніше здавалося незрозумілим “. Сучасна загальноекономічна теорія виявляє й пояснює “лад і порядок” в історичній чехарді цивілізацій і суспільно-економічних формацій. Математичне моделювання соціально-економічної динаміки, яке розпочав в США професор Джей Форрестер і продовжили інші економісти “Римського клубу”, отримало розвиток в сучасній загальноекономічної теорії. Це створює реальну основу для просування описової історичної науки на більш високий рівень – до аналітичної історії. Тим самим відновлюється зв’язок часів на величезному історичному просторі від Адама Сміта і Карла Маркса аж до наших днів. Без сучасної загальноекономічної теорії не можна зрозуміти Української історії, не можна дати зважену оцінку ролі історичних особистостей, неможливо усвідомити наше місце в загальносвітовому історичному процесі, не можна зробити достовірний прогноз нашого розвитку і, отже, не можна розробити адекватний і реалізований план на перспективу. Але зв’язок часів є об’єктивною істиною, є історично обумовленої наукової категорією. У силу цього, вона не може бути зрозуміла тільки шляхом дебатів на форумах, на круглих столах і навіть на новомодних “мозкових штурмах”.

Істина встановлюється шляхом серйозного наукового дослідження. Достовірність фактичної основи, сувора логіка міркувань, інформативні і надійні методи дослідження, неупередженість і широта мислення, історичність та наступність, вміння бачити головне і не нехтувати другорядним, найвища сумлінність при оцінці власного наукового внеску – все це визначає успіх чи невдачу наукового підходу. Підчас вражає примітивно-однобока оцінка нашої історії, зокрема її радянського періоду. Одні невтомно лають Жовтневу революцію і більшовиків, буквально обливають брудом все радянське минуле. Але це не заважає їм і досі користуватися тим, що було створено ще в радянській країні, оскільки нового поки побудовано далеко не стільки, скільки необхідно. Інші, навпаки, ностальгують за більшовицької влади, вперто не хочуть бачити нічого, навіть безперечно хорошого, в нашому новому житті. Цей розбрід в мисленні і відверте протистояння підігріваються життєвими негараздами, несправедливістю, образливим і принизливим розривом між «елітою» і масою бідняків. Настільки високе соціальне розшарування неможливо виправдати жодними аргументами здорового глузду, і воно продовжує збільшуватися. Людям важко повірити обіцянкам, що становище може змінитися на краще в результаті новацій, розрахованих на тривалу перспективу. Багато схильні до крайніх оцінками, життя не сприяє широкому і неупередженому мисленню. Згадаймо історію. Революції відбувалися в багатьох країнах. Початок європейським буржуазним революціям поклала революція в Нідерландах. Багато років тривала англійська буржуазна революція 17-го століття. Вона супроводжувалася кривавими подіями. Армія Олівера Кромвеля кілька років боролася з королівськими військами. У 1645-1648 р.р. вони були розгромлені, а в 1649 році був страчений король Карл I Стюарт. Але на цьому історичні колізії не закінчилися. У 1653 р. була встановлена військова диктатура Кромвеля, але в 1660 р. знову прийшла до влади монархія Стюартів, яка визнала основні буржуазно-демократичні завоювання. Але і це було ще не все. У 1688-1689 р.р. відбулася так звана “славна революція”. Вона являла собою державний переворот, який остаточно закріпив владу буржуазії. І як же після всіх цих подій англійці ставляться до своєї історії? Добре ставляться.

У сучасній Англії уживаються королівська влада з урядовою владою, монархічні атрибути минулого – з сучасними реаліями. Народ Англії дбайливо зберігає пам’ять про своїй багатій історії та її героях. Не менш драматичною була і Велика французька революція. Один з її діячів, Жорж Дантон, брав активну участь у підготовці повстання. У 1792 році був повалений, засуджений і страчений король Людовик ХVI, а в 1794 році був страчений за вироком революційного трибуналу і сам Дантон. Революціонери не пошкодували навіть великого вченого Антуана Лавуазьє, одного з творців сучасної хімії. Він був відступником і за це страчений за вироком все того ж революційного трибуналу. Все це не заважає нинішнім французам шанувати пам’ять і про династії Бурбонів, і про свою революції, і про Дантона, і про Лавуазьє. А хіба не було пролито море крові під час громадянської війни в США між буржуазним Північчю і рабовласницьким Півднем у 1861-1865 р.р.? В результаті розгрому основних сил жителів півдня і перемоги Півночі встановилося панування буржуазії і було офіційно знищено рабство. Цей драматичний період американці пам’ятають, вивчають і описують в творах мистецтва. Але нікому з мало-мальськи серйозних людей в Америці і в голову не приходить обливати брудом історію своєї країни. Що стосується нашої української історії, то ставлення у суспільстві до її діячів занадто часто характеризується одностороннім підходом і крутими поворотами від одних оцінок до прямо протилежних. Цар Іван Грозний по праву шанується за об’єднання руських земель і зміцнення російської державності. І це при тому, що він ввів опричнину (прообраз наших органів держбезпеки), що його внутрішня політика супроводжувалася масовими репресіями і посиленням закріпачення селян і що в своїй нестриманості і жорстокості він вбив свого сина. Іншого російського самодержця, Петра Першого, називають Великим. Він здійснив масштабні реформи, в ході яких побудував нові заводи, розвинув торгівлю, заснував Сенат, створив регулярну армію і флот, розділив країну на губернії, побудував Петербург, відкрив нові навчальні заклади, заснував Академію наук. Він проявив себе неабияким полководцем в ході успішних військових битв. Але при цьому воліють не брати до уваги, що він прийшов до влади шляхом підступного повалення і ув’язнення в монастир своєї сестри царівни Софії. Замовчують і про повстання стрільців (1698), яке було викликано посиленням тягот і утисками начальників. Стрілецьке повстання було придушене з надзвичайною жорстокістю. Більше тисячі стрільців було страчено відразу ж, а наступні слідства і страти тривали ще дев’ять років. Залишають поза увагою і те, наскільки жорстокими методами проводилися реформи Петра і яку ціну заплатили за них прості люди.

Пригнічення народних мас досягло небачених масштабів і призвело до масових акцій протесту (Архангельське та Булавінське народні повстання та ін.) Згадаймо початок ХХ століття, царювання Миколи II, японську та першу світову війни: країна, звичайно, розвивалася, але з якими нестатками для робітників і селян! В умовах крайнього загострення всіх соціальних суперечностей стали абсолютно закономірними і революція 1905 року, і революція в лютому 1917 року, і подальша Жовтнева революція, і Громадянська війна. Головне, що визначало весь хід подальших подій, це сувора необхідність виживання і розвитку країни в умовах розрухи, ворожого оточення, відсутність іноземної допомоги, загрози зовнішньої агресії. Не збираюся виправдовувати жорстокість сталінського режиму. Ще не відомо, що стало б з країною в 1941 році або навіть раніше при більш слабкому керівництві. Підведемо підсумки. Нам необхідно дбайливо зберігати і шанувати всю нашу історію, без вилучень і спотворень. Треба неупереджено оцінити і наше радянське минуле. У ньому було все. Був ентузіазм будівельників нового світу. Було щире бажання влади привести країну до щасливого майбутнього. Була жорстокість влади, часто невиправдана. Були прорахунки в політиці. Була героїчна перемога у Великій Вітчизняній війні. Було відновлення в небачено короткий термін зруйнованого народного господарства. Були вражаючі досягнення у розвитку науки, в створенні нової техніки, в культурі і мистецтві, які возвеличили людини праці і розкрили його творчі можливості. Був вихід у космос, здійснений вперше в світі. Було створення великої світової держави, другою після США за загальним рівнем економічного розвитку. Але настав і період застою, який врешті-решт привів країну до сумно відомих подій. За великим рахунком, нам нема чого соромитися нашого радянського минулого, більше того, ми можемо ним пишатися. В історичному вимірі це все-таки була спроба величезної країни здійснити революційний прорив до більш справедливого суспільного устрою, у віддалене майбутнє людства. І ця спроба необоротно змінила світ. Ми є нині свідками наростаючого загострення глобальних загроз. Воно відбувається на тлі нестримного егоїзму і згубної роз’єднаності людей перед лицем спільної небезпеки. Світ усе наполегливіше шукає розумну альтернативу цьому нестійкого розвитку. Унікальний історичний досвід нашої країни буде обов’язково затребуваний. І знову восторжествує зв’язок часів в історії нашої країни і всього світу.