«ЗАКОНИ І ПОЯСНЕННЯ В ІСТОРІЇ » – робота канадського філософа У. Дрея, що вийшла у видавництві Оксфордського університету в 1957. Вона стала одним із результатів дебатів в англомовній філософії історії 40-50-х рр.. 20 в. у зв’язку з обговоренням можливості пояснення конкретних історичних подій допомогою виявлення законів історичного розвитку. Центр дебатів – обговорення моделі охоплюючого закону Гемпеля. Був запропонований ряд концепцій типів історичного пояснення, натомість гемпелевской. Однією з них стала концепція «раціонального пояснення», сформульована Дреем в цій роботі.

Дрей вважає, що пояснювати історичні події та явища за допомогою законів будь-якого роду – значить, залучати до історичного пояснення логічні засоби, що не мають відношення до істинної історіографії. Завданням історика є вивчення індивідуальності й неповторності кожного історичної події, а не встановлення загальних законів. Історичні події є результат дій людей, тому що історія є процес людських дій. Звідси, історичне пояснення – це проблема пояснення скоєних людьми дій. Пояснити можна тільки дії індивідуальних агентів, тобто частина дії соціальних груп, що є, по Дре, характерною рисою історичного пояснення взагалі. Пояснити яку дію – значить, показати, що воно було розумним (раціональним) при описуваних обставин. Пояснення повинно здійснюватися в термінах інтенцій і планів агента історичної дії, тому якщо поведінка людини свідомо, то воно переслідує певні цілі. Щоб встановити раціональність дії історичного агента, історікунеобходімо отримати інформацію, по-перше, про те, як сам історичний діяч оцінював свою активність і об’єктивний стан речей, включаючи ймовірні наслідки своєї поведінки, по-друге, про його цілі та мотиви, тобто про те, чого історичний діяч хотів досягти своїми діями. При цьому мова йде не про реальні умови, в яких відбувалася дія, а про умови, розглянутих історичним агентом як реальні. Згідно Дре, пояснити дії, значить, зрозуміти наміри діючого агента в світлі його власних уявлень і планів. Тому історик повинен виконати ряд герменевтичних процедур: продумати, випробувати заново бажання, погляди того історичного агента, дії якого він хотів би зрозуміти. Таким чином, «раціональне (мотиваційний) пояснення» прагне встановити зв’язок між переконаннями, мотивами і вчинками історичного агента. Цей тип пояснень показує, що раціональність мотивів є необхідною умовою для пояснення дій історичного агента, а без цього у нього не було б підстав зробити те, що він зробив. Раціональність дії не показує, що деяка дія повинно було статися, але вказує на те, що його слід було здійснити. Дрей вбачав зв’язок своєї концепції з філософським вченням про свободу волі, що є, на його думку, її логічним і концептуальним відмінністю від всіх версій теорії охоплює закону.

Критика концепції Дрея в аналітичній філософії проходить за наступними напрямками: концепція не дозволяє виявити логічні особливості раціонального пояснення як особливого типу історичного пояснення; раціональність дії полісемантичного, тому не може служити критерієм адекватності історичного пояснення; не всяка дія в історії можна вважати раціональним, тому сфера застосовності даного типу пояснення вузька; концепція не застосовна до пояснення поведінки груп людей. Концепція Дрея грунтується на теорії «перегравання» минулого у свідомості історика, сформульованої Коллингвудом; надалі вона була скорегована теорією интенционального пояснення фон Врігта і «аргументом логічного зв’язку» Донагана та інші.