З 2014 року в Україні розпочалося впровадження реформування правоохоронної системи. Глобальні реформи в даній сфері давно  назріли, адже, згідно соціальним опитуванням, станом на 2012-2013 роки було зафіксовано низький відсоток довіри громадян до представників правоохоронних, контролюючих державних органів.

Впровадження зазначених реформ, фактично призвело до знищення  старої системи, але нову, оновлену, більш ефективну побудувати в такі обмежені строки не вдалося, що призвело до гострої нехватки професійних кадрів та збільшенню кількості злочинів, правопорушень на території України.

Саме в такий складний проміжний період реформування правоохоронної системи підтримка та допомога з боку громадських правозахисних організацій стала не просто бажана, а катастрофічно необхідна. Неурядові організації частково взяли на себе функції правоохоронних та контролюючих органів, виявляючи, фіксуючи правопорушення, направляючи відповідні звернення, заяви до компетентних органів. Сумісно з правоохоронцями, громадські організації приймають безпосередню участь у здійсненні заходів, спрямованих на протидію кримінальним, адміністративним правопорушенням, тощо. Відповідно до норм ЗУ «Про доступ до публічної інформації» та користуючись інформацією, розміщеною в відкритих державних реєстрах, громадяни мають можливість самостійно виявляти, перевіряти, підтверджувати інформацію про правопорушення. Також діючим законодавством передбачені широкі можливості громадських організацій, а саме, згідно ст.ст. 11,89 ЗУ «Про національну поліцію», співпраця з поліцією на засадах партнерства, здійснення контролю за діяльністю поліції (ст. 90 ЗУ «Про національну поліцію»), здійснення заходів щодо запобігання корупції (ст.21 ЗУ «Про запобігання корупції»), здійснювання заходів, спрямованих на виявлення й усунення адміністративних правопорушень (ст.6 КпАП України), виступати заявником по факту кримінальних правопорушень (ст. 60 КПК України), затримка та доставка до компетентних органів осіб, що скоїли кримінальне правопорушення (ст. 207 КПК України), тощо.

Також дуже важливий фактор партнерської взаємодії є надання можливості представникам громадських організацій приймати участь в роботі атестаційних комісій в сумісних робочих групах, створених при правоохоронних органах.  Слід зазначити, що виходячи з наявної практики, в кримінальних розслідуваннях, які мають суспільний резонанс, хід яких контролюється та висвітлюється неурядовими правозахисними організаціями, більше вірогідності притягнення винних осіб до законної відповідальності. Тобто в таких кримінальних справах майже неможливо здійснювати тиск на правоохоронні органи з метою примушування останніх вживати заходи, спрямовані на уникнення від відповідальності винної особи. В даному випадку громадські організації виступають своєрідним щитом, захищаючи правоохоронців від протиправного втручання (тиску) в їх діяльність з боку керівництва, контролюючих органів, високопосадовців.

На сьогодні велика кількість неурядових організацій здійснюють моніторинг та контроль за використанням бюджетних коштів, розпорядженням державним, комунальним майном (в тому числі землями), дотриманням норм законодавства при здійсненні діяльності суб’єктів господарювання, за виконанням антикорупційного законодавства (в тому числі аналізуючи декларації осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, виявляючи факти невідповідності задекларованих доходів зі способом життя суб’єктів декларування, з метою встановлення відповідності їх рівня життя, наявним у них та членів їх сім’ї майном і одержаним ними доходам, фіксують незадеклароване майно, виявляють факти конфліктів інтересів, інші корупційні прояви). Слід зазначити, що ще один з важливих напрямів  діяльності громадських організацій, це здійснення заходів, спрямованих на виявлення та фіксацію правопорушень з боку суб’єктів господарювання, адже на протязі декількох років діє мораторій на проведення перевірок суб’єктів підприємницької діяльності, який, фактично, забороняє багатьом правоохоронним, контролюючим органам перевіряти законність діяльності суб’єктів господарювання, що в свою чергу, в окремих випадках, призводить до збільшення фактів правопорушень в даній сфері. Виявлені та зафіксовані, задокументовані факти порушень діючого законодавства з відповідною заявою направляються до уповноваженого державного органу, що стає підставою для реагування та притягнення винної особи до законної відповідальності.

Партнерська взаємодія між неурядовими організаціями та державними правоохоронними, контролюючими органами, на даний час знаходиться в процесі становлення, розвитку, розширення сфер та методів взаємодії. З урахуванням  наявних позитивних результатів взаємодії, все більша кількість державних структур виявляють зацікавленість у партнерських відносинах з неурядовими організаціями, що в свою чергу сприяє збільшенню довіри з боку громадян до державних органів, сприяє більш об’єктивному та оперативному  оприлюдненню інформації про діяльність, зокрема, правоохоронних органів, донесення інформації до максимальної кількості членів суспільства. Плідна взаємодія між правосвідомими громадськими організаціями та державними правоохоронними, контролюючими органами є фундаментом для розбудови сильної демократичної держави.