На сьогодні діючим законодавством України, громадянину, як фізичній особі, та громадським організаціям, як юридичним особам надані широкі повноваження в питаннях здійснення громадського контролю за діяльністю державних органів. Нажаль, більшість цих повноважень лише формальні, теоретичні та в практиці не застосовуються. Причиною неналежного виконання (або невиконання) законодавства в питаннях здійснення громадського контролю за діяльністю державних органів – відсутність партнерських відносин, взаєморозуміння, взаємоповаги між представниками органів влади та громадянами, громадськими організаціями. Внаслідок чого грубо порушується конституційне право участі громадян в управлінні державними справами, та здійснення влади безпосередньо , через органи державної влади, місцевого самоврядування, що передбачене статтями5, 38 Конституції.

Конституція України – основа всіх законів, що діють на території України, норми Конституції повинні виконуватися кожним громадянином, незалежно чи є він посадовою особою або фізичною особою – громадянином, адже Українським законодавством громадяни не поділяються на різні категорії, Конституція , як Найвищій Закон, не надає переваг громадянам, які займають державні посади, більш того Основний Закон України закріплює рівні права та обов’язки громадян. Виходячи з норм Конституції України та роз’яснень Конституційного Суду від 05.10.2005, від 16.04.2008, найвище джерело влади на території України – є народ, тобто всі державні службовці, різного рівня, підпорядкування, працюють на народ, громадян, при цьому отримуючи заробітну плату за рахунок сплачених народом, громадянами грошових коштів, які надійшли до державного бюджету у вигляді податків та обов’язкових платежів. Виходячи з вищевикладеного, стає зрозуміло, що нові закони, норми не можуть надавати народу, громадянам більш повноважень в питаннях здійснення контролю за діяльністю інститутів державної влади, ніж ті, що були надані народу, громадянам Конституцією України. Тобто фактично, народ, громадяни надають, шляхом передбаченим Конституцією, та іншими законами України, повноваження державним службовцям з метою виконання певних завдань, що повинні бути направленні на захист прав та свобод людини, громадянина. Народ, громадяни – є найвищою владою України, та суб’єктами з найбільшими повноваженнями, а державні службовці, це також народ, громадяни, на яких покладено народом, громадянами виконання дій, що спрямовані на розвиток та процвітання кожного окремого громадянина, людини та суспільства в цілому. До того часу, поки державні службовці та звичайні громадяни, не зрозуміють, що вони є однім цілим, та завдання, цілі в них однакові – не буде взаємопорузуміння, взаємоповаги, взаємодопомоги між державними органами та суспільством, а без цього не може бути розвитку України як сувереної, демократичної держави.