Запорукою успішного розвитку України на шляху європейського рівня розвитку є боротьба з корупцією, яка може бути загрозою розвитку нашої держави. У той же час за останні роки корупція та хабарництво як один з найбільш розповсюджених її елементів набули статусу виключної суспільної небезпеки. Усе це призвело до зміни форм та способів хабарництва, що вимагає від правоохоронців застосування дієвих заходів протидії розглядуваним злочинам. У ході розслідування зазначених злочинів слідчий проводить слідчі (розшукові) дії, серед яких особливого значення в одержанні доказової інформації за фактом одержання хабара набуває обшук.

Успішне проведення обшуку неможливе без підготовки, в ході якої слідчому доцільно проаналізувати вже зібрані докази. У той же час можемо зазначити, що проводячи розглядувану процесуальну дію на початковому етапі розслідування хабарництва та будучи в умовах інформаційної невизначеності, слідчий обмежений часовими рамками. З одного боку, слідчий має розуміти, що чим більше часу проходить з моменту вчинення дій до проведення обшуку, тим менше ймовірності знайти докази відповідного факту. З іншого боку, проводячи обшук без належної підготовки, вкрай важко досягти мети слідчої дії.

Під час підготовки слідчому необхідно визначитись із предметом пошуку та його ознаками, передбачити місця його зберігання та маскування, отримати ухвалу слідчого судді (ст. 234 КПК України). Визначаючи місце проведення обшуку, з’ясовують відповідні обставини. У першу чергу слідчий має з’ясувати, що являє собою приміщення, в якому відбуватиметься обшук, з урахуванням чого визначатиметься кількість співробітників та інших учасників проведення обшуку. Не меншої уваги за фактами хабарництва заслуговує спосіб проникнення до відповідного приміщення. Це зумовлено тим, що учасників обшуку часто не впускають, що потребує залучення відповідних спеціалістів, наприклад Міністерства з надзвичайних ситуацій, з приладами примусового відкривання приміщень.

У разі обшуку у значній за обсягом будівлі, наприклад багатоповерховому маєтку, або в різних співучасників злочину потрібно визначитись, одночасно чи послідовно проводитимуться обшуки. У разі одночасного проведення обшуків в різних місцях завчасно готуються відповідні засоби пошуку, формуються групи та підбираються відповідні учасники. До складу слідчо-оперативної групи доцільно включати тих спеціалістів, знання яких у ході обшуку можуть стати в пригоді. До складу відповідної групи мають входити особи, які будуть слідкувати за реакціями обшукуваних осіб, що сприятиме пошуку відповідних предметів.

Передбачення слідчим можливого опору проведенню обшуків або загрози членів слідчо-оперативної групи визначатиме необхідність залучення працівників спеціальних підрозділів, наприклад «Беркут».

Проведення обшуку має бути підпорядковано логіці, концентрації уваги на задачах обшуку, послідовному обстеженню відповідних приміщень, дотриманню норм закону тощо. Психологія пошуку включає у себе уміння моделювати дії злочинця, а також формувати в обшукуваного твердої установки, що цілеспрямована, планомірна, методична діяльність слідчого увінчається успіхом, тобто всі об’єкти, що мають значення для провадження, будуть знайдені .

Слідчий може заборонити особам спілкуватись, залишати до проведення обшуку приміщення.

Об’єктами пошуку за розглядуваними фактами є:

– предмети хабара, його упаковка або її фрагменти, документи до них;

– чернетки, листи переписки, записні книжки у тому числі електронні;

– документи, пов’язані зі службової діяльністю суб’єкта;

– посвідчення особистості та інші документи, що характеризують особу;

– цінності, здобуті злочинним шляхом;

– документи, що характеризують наявні у особи статки (рахунки у банках, права власності на нерухомість, паспорти на транспортні засоби, дорогоцінну побутову техніку, коштовності, вироби мистецтва та ін );

– інші об’єкти, що мають значення для провадження.

Під час проведення обшуку у приміщенні корумпованої особи чи хабарника варто звертати увагу на можливу невідповідність предметів обстановки офіційним доходам зазначених осіб. Важливим аспектом проведення розслідуваної слідчої дії є вжиття заходів, котрі унеможливлять викидання злочинцями відшукуваних предметів, застосування холодної чи вогнепальної зброї проти членів слідчо-оперативної групи або себе. Обшуки також проводяться за місцями мешкання та роботи інших співучасників злочину. Так, під час проведення обшуків за місцем роботи можуть бути виявлені документи, що є джерелами відомостей про діяльність корумпованої особи, що не має залишатись поза увагою правоохоронців. У випадку виявлення предмета хабара фіксують місце його розташування у приміщенні стосовно хабарника.

За рядом випадків може виникати потреба у проведенні обшуків на місцевості, що пов’язано з місцями зберігання хабарів або тим, що особа викинула безпосередньо перед затриманням предмет хабара. Слід зазначити, що в результаті проведення обшуку відшукуються предмети, пов’язані з фактом хабарництва. Виявити ці предмети неможливо іншим чином, аніж проведенням обшуків. Зазначене дозволяє дійти висновків про важливість розглядуваної слідчої дії у виявленні, фіксації фактів корупції та такого її прояву, як хабарництво. У свою чергу, якісне розслідування є запорукою у встановленні істини за кожним фактом, що сприятиме дотриманню гарантованих Конституцією України прав і свобод громадян.