Голова Антикорупційної правозахисної Ради Снісар О.М. прийняв участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції, що проводилась  Дніпропетровським державним університетом внутрішніх справ 17 червня 2016 р., на тему «Актуальні питання профілактики корупційних проявів у державному секторі безпеки України в сучасних умовах».

    Текст доповіді було надруковано у збірнику матеріалів  Всеукраїнської науково-практичної конференції  (ДДУВС, 17 червня 2016 р.)

     Збірник містить матеріали однойменної всеукраїнської науковопрактичної конференції, у якій взяли участь науковці, працівники правоохоронних органів України та зарубіжних держав. У тезах доповідей її учасників розглянуто питання сучасного стану запобігання корупції в Україні взагалі та в секторі її безпеки, зокрема, ролі громадських організацій у профілактиці корупційних правопорушень.  Для науковців, законотворців, здобувачів, юристів-практиків, представників органів публічної влади, усіх, хто цікавиться проблемами антикорупційної політики.

    ТЕКСТ ДОПОВІДІ (ТЕЗИ): «Роль громадських організацій у профілактиці  корупційних правопорушень у державному секторі.  Проблеми здійснення громадського контролю».