Порушення діючого законодавства з боку посадових осіб Юр’ївської РДА Дніпропетровської області та відділу Держземагенства в Юр’ївському районі Дніпропетровської області під час передачі земельної ділянки сину голови Чернявщинської сільради.

При розгляді інформації, що надійшла до Антикорупційної правозахисної Ради щодо порушень землевпорядного законодавства, зловживання владою, службовим становищем з боку посадових осіб районного Держземагенства, РДА, сільської ради на території Юр’ївського району Дніпропетровської області спеціалістами Антикорупційної Ради було встановлено:
Юр’ївською РДА, з порушенням норм землевпорядного законодавства, в оренду громадянину було передано земельну ділянка площею 33,7523 га. за рахунок земель запасу сільськогосподарського призначення в тому числі сільськогосподарські угіддя  – ПАСОВИЩА площею 33,7523 га, що розташована на території Чернявщинської сільської ради.
Виходячи з наявної інформації, голова Чернявщинської с/р, сприяла незаконній передачі в користування своєму синові даної земельної ділянки.
Так, згідно з актом обстеження земельної ділянки, що міститься в проекті землеустрою (в якому відсутня  дата обстеження та складання акту), зазначено, що обстежувалась земельна ділянка на землях Чернявщинської с/р Юр’ївського району (рілля) для передачі в оренду для ведення фермерського господарства. Слід зазначити, що землі що обстежувались та пізніше були передані в оренду громадянину (сіну голови сільради), це рілля тобто землі, призначені для вирощування рослин. Проте в договорі зазначено, що передані в оренду землі є пасовищами, хоча жоден документ не свідчить про те, що землі з категорії рілля були переведені в пасовища. Можна зробити висновок, що це було зроблено з метою зменшення орендної плати, оскільки орендна плата за використання земель категорії «рілля» набагато більше орендної плати за використання земель категорії «пасовища».
Незаконне переведення земель з категорії «рілля» в категорію «пасовища» здійснив начальник відділу Держкомзему у Юр’ївському районі Дніпропетровської області, надав довідку в якій міститься завідомо неправдива інформація про ґрунтовий покрив земельної ділянки «121 в – лучно-чорноземні супіщані ґрунти» та інформація про те, що «вищезазначена  група ґрунтів провінції Степова лівобережна не відноситься до особливо цінних».
Ця інформація не відповідає дійсності та спростовується довідкою «Агрохімічний паспорт поля, земельної ділянки, виданою державною установою Дніпропетровським державним проектно-технологічним центром охорони родючості ґрунтів і якості продукції, в якій зазначено, що земельна ділянка має код «121е лучно–чорноземні важкосуглинисті», тобто земельна ділянка відноситься до особливо цінних ґрунтів, та її орендна плата значно вища ніж за пасовища.
Також недостовірна інформація міститься у висновку про погодження проекту землеустрою відведення земельної ділянки №1/13-3152 від 06.09.2012 року.
Крім заниження орендної плати своїми діями посадові особи незаконно сприяли орендарю (сину голови сільради), спростивши процедуру отримання земельної ділянки в оренду, оскільки при отримання в оренду земель категорії «рілля» орендар мав би отримувати висновок державної експертизи землевпорядної документації, яка видається Державним агентством земельних ресурсів  України (м. Київ).
Також, порушення діючого законодавства, вбачається в діях державного реєстратора земельного відділу Держземагенства у Юр’ївському районі Дніпропетровської області, який порушуючи правові норми та процедури, відкрив поземельну книгу та провів державну реєстрацію речових прав на земельну ділянку 13.05.2013 року, хоча процедура була дійсна до кінця 2012 року, а з 2013 року відкриття поземельної книги та інші дії стосовно земельних ділянок мають виконуватись  відповідно до постанови КМУ №1051 від 17 жовтня 2012 року на підставі наказу ГУ Держкомітету Земельних ресурсів в Дніпропетровській області, а не на підставі розпорядження Юр’ївської РДА.
Договір оренди земельної ділянки, на підставі якого зазначену земельну ділянку передано в оренду містить суттєві недоліки, а саме:
1.       в договорі не зазначено точної дати укладання, а зазначено лише рік «2012р.»;
2.       в договорі неправильно зазначений кадастровий номер земельної ділянки, так в договорі зазначено «1225981000:01:», проте, відповідно до поземельної книги від 13.05.2013 та проекту землеустрою від 13.05.2013 р, кадастровий номер земельної ділянки 1225988000010020596;
3.    в п.2 Договору оренди зазначено, що ці землі це ПАСОВИЩА, проте, нами встановлено, що фактично землі орендатором використовуються не за призначенням, тобто не для випасу худоби, а на ній вирощуються соняшник та кукурудза. В результаті чого завдається значної шкоди ґрунтам;
4.     договір не зареєстрований у відповідних державних органах, а отже орендатор не має право приступити до експлуатації земельної ділянки;
5.       акт приймання-передачі об’єкту оренди, що є додатком №3 до Договору оренди також не містить повної дати підписання, проте містить лише рік 2012.
Виходячи з  положень ст. 13, п. 1 ч. 1 ст. 15, ч. 2 ст. 15  ЗУ «Про оренду землі», ч. 1 ст. 180, ч. 2 ст. 189  ГКУ, вбачається, що договір оренди, на підставі якого Земляний Ю.І. користується земельною ділянкою є неукладеним.
Крім того про наявність порушень при передачі земельної ділянки свідчить те, що  договір оренди укладено фактично в 2012 році. Для укладання такого договору замовником (орендатором) було отримано розпорядження Юр’ївської РДА про надання дозволу на розробку проекту землеустрою від 20.04.2012 року №Р-217/01-08/12. Після чого 23.11.2012 року орендарем було отримано розпорядження про затвердження проекту землеустрою за №Р-565/01-08/12. Проте сам проект землеустрою ТОВ «Земля і право» був розроблений 13.05.2013 року, тобто через півроку як його затвердила Юр’ївска РДА, що свідчить про те, що Юр’ївською РДА були видані розпорядження про затвердження неіснуючих проектів землеустрою.
Слід зазначити, що відповідно до штампу на проекті землеустрою кадастровий номер земельній ділянці було присвоєно саме 13.05.2013 року, номер був зазначений невірно в договорі оренди, оскільки на момент укладення договору кадастровий номер не був присвоєн даній ділянці.
Більшість документів, з яких складається проект землеустрою, а саме технічне завдання, акт обстеження земельної ділянки, висновок держуправління охорони навколишнього середовища, акт встановлення меж земельної ділянки в натурі не мають дати складання та вихідних номерів.
З наведених вище фактів вбачаються наступні порушення:
1.   договір оренди земельної ділянки містить суттєві порушення, як-то відсутність дати складання (в договорі зазначено лише 2012 рік);
2.   в договорі оренди не зазначено кадастрового номера земельної ділянки, оскільки кадастровий номер був присвоєний набагато пізніше ніж укладено договір оренди;
3.    договір оренди не пройшов державну реєстрацію відповідно до чинного  в Україні законодавства;
4.   земельна ділянка використовується не за призначенням, а саме не як пасовища, а на ній вирощуються кукурудза та соняшник, що завдає значної шкоди ґрунтам;
5.   договір оренди укладений з суттєвими порушеннями, а саме, проект землеустрою затверджений розпорядженням Юр’ївської ради раніше ніж проект фактично був виготовлений відповідною організацією ТОВ «Земля і право».
Вважаємо що зазначені факти в повні мірі вказують на наявність порушень з боку посадових осіб Юр’ївської РДА Дніпропетровської області та відділу Держземагенства в Юр’ївському районі Дніпропетровської області під час передачі земельної ділянки за кадастровим номером 1225988000010020596 в оренду. З даного приводу до прокуратури Дніпропетровської області направлено відповідну заяву з копіями підтверджуючих документів.
Слід зазначити, що виходячи з наявної інформації, на території Юрійовського району, вищезгаданими посадовими особами за аналогічною схемою та при використанні інших незаконних схем було відведено, передано фізичним, юридичним особам велика кількість земельних ділянок, загальним розміром більше 3500 гектарів, перевірка інформації та збір підтверджуючих документів  триває.