Комунальне підприємство «Центр містобудування, архітектури, землеустрою та кадастру» Дніпропетровської міської ради, і.н. 37454310, є унітарним комерційним комунальним підприємством, створеним відповідно до рішення Дніпропетровської міської ради від 08.12.2010р. № 21/4, належить до сфери управління департаменту корпоративних прав та правового забезпечення Дніпропетровської міської ради.

КП «ЦМАЗК» Дніпропетровської міської ради, створене відповідно до ст.ст. 26, 43 ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні» рішенням Дніпропетровської міської ради. Підприємство є самостійним господарюючим суб’єктом, статус комунального унітарного підприємства визначений ст. 78 Господарського Кодексу України. КП «ЦМАЗК», згідно з рішеннями міської ради від 02.02.2011р., №217/8 «Про обстеження стану земельних ділянок у м. Дніпропетровську» та від 02.03.2011 р. №33/9 «Про внесення змін та доповнень до рішень міської ради від 08.10.03 №27/12, від 12.10.06 №5/5, від 04.02.09 №13/42, виконкому міської ради від 29.10.09 №2697стосовно геофондів та найменувань проїздів міста», було визначено виконавцем технічних дій, спрямованих на забезпечення виконання ГлавАПУ Дніпропетровської міської ради владних повноважень, та відповідальним за матеріально-технічне забезпечення процесу обстеження земельних ділянок, забезпечення здійснення виконавчими органами владних повноважень, у тому числі надання адміністративних послуг. відповідно до листа департаменту корпоративних прав та правового забезпечення від 10.02.12 вх. №8/517 – рішенням виконкому Дніпропетровської міської ради від 22.02.12 №108 були затверджені розцінки на послуги (роботи), які надаються КП «ЦМАЗК» Дніпропетровської міської ради. Ліцензійну господарську діяльність, щодо проведення робіт із землеустрою, землеоціночних робіт та земельних торгів КП «ЦМАЗК» здійснює відповідно до ліцензій № АГ583066, № АГ583309.

При проведенні аналізу створення та діяльності КП «ЦМАЗК» Дніпропетровської міської ради були виявлені грубі порушення діючого законодавства України, а саме:

вищезазначеними рішеннями Дніпропетровської міської ради, в порушення ст. 15 ЗУ «Про захист економічної конкуренції», суб’єкту господарювання КП «ЦМАЗК» Дніпропетровської міської ради були надані переваги,  які  ставлять  його  у привілейоване становище стосовно конкурентів, що в свою чергу, призвело до фактичного монопольного (домінуючого) становища (ст. 12 ЗУ «Про захист економічної конкуренції»), та зловживань даним становищем (ст. 13 ЗУ «Про захист економічної конкуренції») з боку КП «ЦМАЗК», що є грубим порушенням прав громадян (ст. 21 ЗУ «Про захист прав споживачів»), передбачених п.п. 1,2 ст.17 ЗУ «Про захист прав споживачів», та згідно з п. 1 ст. 19 зазначеного закону, забороненою нечесною підприємницькою практикою;
рішеннями Дніпропетровської міської ради, в порушення ст. 16 ЗУ «Про захист економічної конкуренції» делеговано окремі владні повноваження (надання адміністративних послуг), КП «ЦМАЗК», яке не є суб’єктом надання адміністративних послуг, адже відповідно до п. 3 ст. 1 ЗУ «Про адміністративні послуги», суб’єктом надання адміністративної послуги, в даному випадку, може бути – орган виконавчої влади, орган місцевого самоврядування, їх посадові особи, уповноважені відповідно до закону надавати адміністративні послуги. Згідно ст. 12 ЗУ «Про адміністративні послуги», центр надання адміністративних послуг – це постійно діючий робочий орган або структурний підрозділ виконавчого органу міської ради в якому надаються адміністративні послуги через адміністратора шляхом його взаємодії з суб’єктами надання адміністративних послуг, примірне положення про центр надання адміністративних послуг затверджено постановою Кабміну від 20 лютого 2013 р. №118.

ВИСНОВОК:

Господарська діяльність КП «Центр містобудування, архітектури, землеустрою та кадастру», здійснювалась з грубим порушенням діючого законодавства України.

РЕКОМЕНДАЦІЇ:

відмінити (змінити) рішення міської ради від 02.02.2011р., №217/8 «Про обстеження стану земельних ділянок у м. Дніпропетровську» та від 02.03.2011 р. №33/9 «Про внесення змін та доповнень до рішень міської ради від 08.10.03 №27/12, від 12.10.06 №5/5, від 04.02.09 №13/42, в частині визначення КП «ЦМАЗК»  виконавцем технічних дій, спрямованих на забезпечення виконання ГлавАПУ Дніпропетровської міської ради владних повноважень, та відповідальним за матеріально-технічне забезпечення процесу обстеження земельних ділянок, забезпечення здійснення виконавчими органами владних повноважень, у тому числі на надання адміністративних послуг;
винести на сесію Дніпропетровської міської ради  пропозицію про відміну Рішення Дніпропетровської міської ради від 08.12.2010р. № 21/4, розформування КП «ЦМАЗК», у зв’язку із порушенням законодавства України при створенні та діяльності даного КП.

Вик: Снісар О.М.