При вивченні діяльності Департаменту споживчого ринку та сфери послуг Дніпропетровської міської ради, було встановлено, що в складі Департаменту здійснюють діяльність три управління. При аналізі діяльності даних управлінь було встановлено, що:

Управління з питань захисту прав споживачів, фактично виконує функцію дорадчого органу, тобто не має законних повноважень та підстав здійснювати контроль за додержанням законодавства про захист прав споживачів, не має права застосовувати заходи адміністративного стягнення по відношенню до суб’єктів господарювання, які порушують права споживачів, адже згідно ст. 26 ЗУ «Про захист прав споживачів», Положення про Державну інспекцію України з питань захисту прав споживачів, що затверджено Указом Президента України від 13 квітня 2011 року N 465/2011 –  спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у сфері захисту прав споживачів є лише Державна інспекція України з питань захисту прав. Тобто дане управління міської ради не є функціональним.
Управління ринків, місцевих податків і зборів, яке має у штаті 9 працівників, фактично сприяє діяльності ринків та ринків-ярмарок на території м. Дніпропетровську, виходячи з листа Департаменту споживчого ринку та сфери послуг Дніпропетровської міської ради №4/2-401 від 15.04.2014р., серед зареєстрованих торговельних об’єктів міста не зареєстровано, жодного ринку, виходячи з листа №8/13-371 від 07.04.2014 на території м. Дніпропетровську діють15 ринків-ярмарків. Дане управління міської ради зі штатом 9 працівників фактично сприяє діяльності 15 ринків-ярмарок,тобто не є достатньо ефективним при виконанні соціальних задач органу виконавчої влади;
Управління торгівлі, харчової промисловості та сфери послуг, має найбільший штат працівників, веде облік суб’єктів торгівлі, удосконалює організацію харчування учнів загальноосвітніх закладів міста, видає дозволи, картки обліку, здійснює контрольні перевірки суб’єктів торгівлі. Управління веде діяльність, відповідно до норм ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні», здійснює функції, спрямовані на задоволення потреб громади м. Дніпропетровська.
Загальний висновок: у Департаменті споживчого ринку та сфери послуг Дніпропетровської міської ради здійснює соціально важливу діяльність лише одне управління (управління торгівлі, харчової промисловості та сфери послуг). Керівництво Департаментом, що здійснювалася директором Тєрєховим П.В. – є малоефективною.

Рекомендації:

рекомендувати міському голові, відповідно до ст. 17 ЗУ «Про службу в органах місцевого самоврядування» створити атестаційну комісію (з залученням до її складу представників комісії по вивченню діяльності міської  ради 6 скликання, виконавчого комітету та комунальних підприємств Дніпропетровської міської ради), для розгляду питання, щодо відповідності Тєрєхова П.В. займаній посаді.

Снісар О.М.