При аналізі діяльності Департаменту взаємодії з правоохоронними органами, мобілізаційної та оборонної роботи і з питань надзвичайних ситуацій Дніпропетровської міської ради було встановлено:

1. В частині забезпечення правопорядку, законності, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян, Департамент не виконує в повному обсязі власні (самоврядні) повноваження зазначені у пункту 1,  підпунктах «а» 4,6, пункту 1, підпунктів «б» 1,4 ст. 38 ЗУ «про місцеве самоврядування в Україні», п. 1 ст. 38-1 ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні», пункту 2, підпункту 1 ст. 9, ст. 12 ЗУ «Про безоплатну правову допомогу».

Департамент взаємодії з правоохоронними органами, мобілізаційної та оборонної роботи і з питань надзвичайних ситуацій, як профільний орган виконавчої влади м. Дніпропетровська, при належному матеріально-технічному і  програмному забезпеченні, може і повинен взяти на себе додатково функції, повноваження, а саме:

–              звертатися до суду  про визнання незаконними актів органів виконавчої влади, інших органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, які обмежують права територіальної громади, а також повноваження органів та посадових осіб місцевого самоврядування (пункт 1, підпункт  «а» 4, ст. 38  ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні»);

–              забезпечувати дотримання вимог законодавства щодо розгляду звернень громадян, здійснювати контроль за станом цієї роботи на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форм власності (пункт 1, підпункт  «б» 1, ст. 38  ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні»);

–              розглядати справи про адміністративні правопорушення, віднесені законом до відання виконавчого органу міської ради; утворювати адміністративні комісії та комісії з питань боротьби зі злочинністю, спрямовувати їх діяльність (пункт 1, підпункт  «б» 4, ст. 38  ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні»);

–              утворювати в установленому порядку установи з надання безоплатної первинної правової допомоги з урахуванням потреб територіальної громади (пункт 1, підпункт 1 ст. 38-1 ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні», підпункт 2, п. 1, ст. 9 та ст. 12 ЗУ «Про безоплатну правову допомогу»).

2. В частині мобілізаційної та оборонної роботи, цивільного захисту (цивільної оборони), захисту населення і території міста від надзвичайних ситуацій, робота Департаменту виконується на професійному рівні. Але виявлені недоліки у забезпеченні гласності, прозорості, вільного отримання та поширення публічної інформації про стан цивільного захисту, мобілізаційної охоронної роботи. Діяльність Департаменту,  в даних питаннях, зокрема, повинна бути спрямована на донесення до громади міста  інформації про місцезнаходження бомбосховищ, захисних споруд, правил поведінки в надзвичайних ситуаціях, тощо. Департамент взаємодії з правоохоронними органами, мобілізаційної та оборонної роботи і з питань надзвичайних ситуацій, повинен взяти на себе додаткову функцію, а саме:

–              створювати в установленому порядку комунальні аварійно-рятувальні служби (пункт 1, підпункт  «а» 6, ст. 38  ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 23 Кодексу цивільного захисту України).

ЗАГАЛЬНИЙ ВИСНОВОК:  Департамент взаємодії з правоохоронними органами, мобілізаційної та оборонної роботи і з питань надзвичайних ситуацій Дніпропетровської міської ради, у зв’язку з невиконанням у повному обсязі своїх функцій, повноважень працює недостатньо ефективно, з метою забезпечення потреб територіальної громади, функції, повноваження департаменту повинні бути розширені, відповідно до норм діючого законодавства України.