ФАНИГІН ЮРІЙ ЮРІЙОВИЧ

НАЧАЛЬНИК УПРАВЛІННЯ

ВЗАЄМОДІЯ З ДЕРЖАВНИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ

ВЗАЄМОДІЯ З НЕДЕРЖАВНИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ

Управління з питань взаємодії з громадськістю та організаціями, створене рішенням голови Антикорупційної правозахисної Ради, діє керуючись Конституцією України, законодавством України, статутом Антикорупційної правозахисної Ради, положенням про Управління з питань взаємодії з громадськістю та організаціями. Головними напрямами діяльності Управління – є взаємодія з громадянами, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності і підпорядкування, у всіх питаннях, що стосуються статутних завдань Ради. Для виконання покладених завдань в Управлінні можуть бути створені підрозділи, комітети, робочі групи, тощо. Управлінням керує начальник Управління з питань взаємодії з громадськістю та організаціями, який призначається головою Антикорупційної правозахисної Ради. Начальник Управління підпорядковується безпосередньо голові та першому заступникові Антикорупційної правозахисної Ради.