snisar_o.m.

СНІСАР ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧГОЛОВА ПРАВЛІННЯ

КЕРІВНИК ІНФОРМАЦІЙНОГО АГЕНСТВА, ЖУРНАЛІСТ

 


МЕЛЬНИК ЯРОСЛАВ РОСТИСЛАВОВИЧПЕРШИЙ ЗАСТУПНИК

ЖУРНАЛІСТ ІНФОРМАЦІЙНОГО АГЕНСТВА

1993-2002 роки — старший оперуповноважений з особливо важливих справ відділу по боротьбі з  бандитизмом і тероризмом УБОЗ УМВС України в Дніпропетровській області;

у 2005 році займав посаду начальника відділу УВБ ГУБОЗ МВС України в Дніпропетровській  області.

 

vyskrebec
ВИСКРЕБЕЦЬ ДМИТРО ОЛЕКСАНДРОВИЧ — ЗАСТУПНИК

 

Керівним органом в період між Зборами, який здійснює поточне керівництво практичною діяльністю є Правління Ради.

Антикорупційної правозахисної Ради
• затвердження планів діяльності, які випливають з основних завдань Ради;

• прийняття рішень про створення робочих груп Ради, затвердження Положень а також рішень про їх ліквідацію чи реорганізацію;

• прийняття рішень про заснування госпрозрахункових підприємств та організацій, а також рішень про їх ліквідацію чи реорганізацію;

• визначення дати, місця проведення й порядку денного чергових Загальних зборів Ради;

• затвердження зразків атрибутики, символіки Ради; зразків посвідчень Членів Ради;

• затвердження проекту щорічного бюджету Ради;

• прийняття (виключення з) Членів Ради;

• ініціювання пропозицій до Зборів щодо внесення змін до персонального складу Правління;

• визначення дати, місця проведення і порядку денного щорічних та позачергових Зборів;

• затвердження розміру та порядку сплати вступних та членських внесків членів Ради;

• господарське управління майном та коштами Ради;

• здійснення інших повноважень, що не віднесені до компетенції Зборів.

Правління збирається на чергові засідання не менше як один раз на квартал, а в позачерговому порядку — на вимогу Голови Правління , або більшості членів Правління. Правління вправі приймати рішення, якщо в засіданні взяла участь не менше 60% членів Правління.
Антикорупційної правозахисної РадиАнтикорупційної правозахисної РадиДата, місце та порядок денний засідань Правління визначаються Головою про що члени Правління сповіщаються письмовим повідомленням, підписаним Головою Ради. Такі повідомлення надсилаються поштою, факсом, електронною поштою чи іншим засобами зв’язку за останньою зареєстрованою адресою членів Правління не пізніше ніж за 10 днів до визначеної дати проведення засідання Правлінння.