ОПЕРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ

ГУРА ЮРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

Координатор сектору оперативного управління, журналіст


Оперативне управління

ЧЕРНЯВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ

Координатор сектору оперативного реагування, журналіст


Оперативне управління

ГЛАДКОВ ДЕНИС СЕРГІЙОВИЧ

Головний спеціаліст оперативного управління, журналіст


Оперативне управління

ДУБІНА ДЕНИС 

Спеціаліст оперативного управління, журналіст


Оперативне управління

СЛАВНИЙ ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ

Спеціаліст оперативного управління, журналіст


Оперативне управління

БУХАЛО ОЛЕКСАНДР

Спеціаліст оперативного управління, журналіст


Оперативне управління

ЯРМУСЕВИЧ АНДРІЙ 

Спеціаліст сектору оперативного реагування, журналіст


Оперативне управління складається з дійсних членів Антикорупційної правозахисної Ради та з членів науково-методичної Ради при Антикорупційній правозахисній Раді.
Завданням оперативного управління є перевірка інформації, яка надійшла до Антикорупційної правозахисної Ради з питань порушення діючого законодавства, пошук і фіксація фактичних даних про протиправні діяння окремих осіб та груп, відповідальність за які передбачена законодавством України, сприяння дотриманню норм Конституції України, законів України, підзаконих актів правоохоронними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами установами, організаціями (незалежно від форм власності та підпорядкування), в галузі протидії корупції, забезпечення законності, захисту прав і свобод громадян. Оперативне управління здійснює свою діяльність згідно з діючим законодавством, Статутом Антикорупційної правозахисної Ради, та Положенням про оперативне управління. Членам оперативного управління видається відповідне посвідчення. Оперативне управління має свої представництва (представників) на території Дніпропетровської області.