jakovyshin_s-d.
ЯКОВИШИН СЕРГІЙ ДМИТРОВИЧ — ЗАВІДУВАЧ СЕКТОРУ

Займав керівні посади в Державній екологічній інспекції в Дніпропетровській області, Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю у Дніпропетровській області

Департамент екології, будівництва та землекористування в межах своєї компетенції має право:

— Представляти в установленому порядку організацію, партнерів Ради, юридичних, фізичних осіб, які звернулися за допомогою до Ради, або заключили відповідні договори, в інших організаціях з питань, що належать до діяльності Департаменту. Складати в інтересах Ради, партнерів документи (запити, листи, заяви, скарги, клопотання, пояснення, заперечення та ін.); Представляти інтереси Ради, партнерів на підприємствах, в установах, організаціях всіх форм власності, в державних установах; проводити переговори з фізичними і юридичними особами, в тому числі мешкаючими та зареєстрованими за межами України; за погодженням з головою Ради, укладати від імені Департаменту в інтересах Ради, партнерів договори і залучати спеціалістів до їх виконання; вживати інші дії, які дозволені Департаменту чинним законодавством та погоджені головою Ради, або першим заступником голови Ради.

— Отримувати від підрозділів організації, юридичних та фізичних осіб, які взаємодіють з Радою відомості та документи, необхідні для здійснення роботи, що входить у компетенцію Департаменту.

— Вести самостійне листування з організаціями з питань, що належать до компетенції Департаменту і не потребує узгодження з керівником організації, в установленому порядку.

— За дорученням голови Ради, розглядати звернення, інформацію що надходять на ім’я Ради та стосуються сфери екологічної безпеки та природокористування, містобудівної діяльності будівництва та архітектури, землекористування.

— Взаємодіяти з органами державної влади, місцевого самоврядування, юридичними особами, незалежно від підприємствами установами, організаціями (незалежно від форм власності та підпорядкування) у питаннях, що стосуються діяльності Департаменту.

— За дорученням голови Ради, здійснювати заходи, спрямованих на запобігання, виявлення, припинення порушень діючого законодавства у сфері екологічної безпеки та природокористування, містобудівної діяльності будівництва та архітектури, землекористування.

— Сприяти вирішенню спорів, конфліктних ситуацій, що виникають між фізичними, юридичними особами незалежно від форм власності та підпорядкування, які виникають між суб’єктами господарювання, громадянами та державними контролюючими структурами, органами місцевого самоврядування, в питаннях що стосуються сфери екологічної безпеки та природокористування, містобудівної діяльності будівництва та архітектури, землекористування.

Представники Департаменту мають право надавати оплатні юридичні, правові послуги фізичним та юридичним особам без участі Ради (від свого імені, як фізичні, або юридичні особи). Грошові кошти, отримані за надання даних послуг, отримуються ними особисто, Раді не належать, оподатковуються, звітуються як їх особистий прибуток.

Департаменту можуть бути надані, за погодженням з керівництвом Ради, інші права, незазначені в даному Положенні.