olejnik
ОЛІЙНИК ВІКТОР ВАСИЛЬОВИЧ — НАЧАЛЬНИК

ПОЛКОВНИК ЗАПАСУ
Займав керівні посади міського та обласного апарату управління СБУ в Дніпропетровській області
melnik3
МЕЛЬНИК ЯРОСЛАВ РОСТИСЛАВОВИЧ — ЗАСТУПНИК

Департамент безпеки Антикорупційної правозахисної Ради, утворен з метою:
1. Забезпечення безпеки діяльності Ради, захист інформації та відомостей, що є комерційною таємницею.

2. Збір, накопичення і аналіз інформації про тенденції порушень, виявлених співробітниками Служби з метою усунення причин, які можуть привести до виникнення порушень безпеки Ради, партнерів Ради.

3. Забезпечення збору, вивчення й аналізу інформації про фінансово-економічний стан суб’єктів підприємницької діяльності, з якими Рада, партнери здійснюють ділові і господарські відносини на предмет їх економічної надійності, платоспроможності.

4. Вивчення ділових і професійних якостей кандидатів у члени або на роботу до Ради, проведення заходів спрямованих на виявлення осіб з числа персоналу Ради, партнерів схильних до протиправних дій, що загрожують інтересам Ради, партнерам. Проводити службові розслідування за фактами виявлених порушень. Вносити пропозиції керівнику Ради про заохочення та дисциплінарне покарання.

5. Проведення аналізу та забезпечення контролю за станом заборгованості фізичних та юридичних осіб перед Радою, партнерами. Здійснення заходів з погашення та відшкодування заборгованості відповідно до чинного законодавства.

6. Виявлення та локалізація можливих каналів витоку конфіденцільной інформації в процесі повсякденної діяльності Ради, партнерів.

7. Забезпечення охорони будівель, приміщень, обладнання та інших товаро — матеріальних цінностей Ради, партнерів.

Завдання та функції Департаменту.

1. Захист комерційної таємниці Ради, партнерів.

2. Визначення режимних заходів прийому представників фірм, відряджених осіб, представників контролюючих органів влади.

3.Розслідувати факти порушень положення про комерційну таємницю. Прогнозування, попередження загроз (збитку, небажаних соціальних ситуацій), у зовнішній (кримінал, конкуренти, держава) і внутрішньому середовищі (персонал). Визначення, здійснення заходів щодо їх локалізацій.

4. Організація та забезпечення пропускного та внутрішньооб’єктового режиму Ради, партнерів.

5. Проведеніе службових розслідувань за фактами порушення порядку роботи з майновими цінностями.

6. Виявлення некредитоспроможних, ненадійних передбачуваних партнерів та надання керівництву Ради, партнерам необхідну інформацію.

7. Збір, узагальнення, аналіз інформації про фізичних та юридичних осіб, з якими співпрацює Рада, партнери.

8. Здійснення оперативного супроводу ходу перевірок Ради, партнерів силовими або фіскальними органами.

9. Захист, представництво інтересів Ради її членів, партнерів.

10. Розгляд та перевірка, заяв, звернень що надходять на ім’я Ради.

11. Забезпечення безпеки діяльності Ради як правозахисної організації.

12. На підставі аналізу прогнозованих загроз Підприємству вносити зміни і доповнення в існуючі Положення та Інструкції.

13. Розробка і проведення заходів, спрямованих на забезпечення відшкодування шкоди, завданої Раді, партнерам внутрішніми або зовнішніми факторами.

14. Здійснення перевірок нових членів, співробітників Ради, партнерів.