Новини 0

КП «УПРАВЛІННЯ З ОРГАНІЗАЦІЇ КОНТРОЛЮ БЛАГОУСТРОЮ СПОЖИВЧОГО РИНКУ»

ДЕПАРТАМЕНТ ВЗАЄМОДІЇ З ПРАВООХОРОНИМИ ОРГАНАМИ, МОБІЛІЗАЦІЙНОЇ ТА ОХОРОННОЇ РОБОТИКП «Управління з організації контролю благоустрою об’єктів сфери відпочинку, споживчого ринку та захисту інтелектуальної власності» Дніпропетровської міської ради є комунальним унітарним підприємством, яке входить до сфери Управління  з питань захисту прав споживачів департаменту споживчого ринку і сфери послуг Дніпропетровської міської ради, створено Рішенням Дніпропетровської міської ради № 27/16 від 27.06.2007. Згідно з п. 2.2  Статуту,  що затверджений Рішенням Дніпропетровської міської ради № 38/8 від 02.02.2011 р.,

Метою створення і діяльності КП  є, зокрема (витяг):

—              управління в соціальні сфері;

—              управління програмами, спрямованими на зростання добробуту людей у галузях культури, відпочинку, надання соціальних послуг ;

—              справляння грошової компенсації за тимчасове погіршення існуючого благоустрою (використання об’єктів благоустрою) на території міста;

—              припинення або призупинення самовільних дій з письмовим попередженням про це замовника і безпосереднього виконавця самовільних дій, щодо порушення існуючого благоустрою;

—              звільнення спільно з правоохоронними органами та іншими компетентними органами в установленому порядку земельних ділянок від самовільного зайняття, з вирішенням питання матеріального забезпечення, транспортування та збереження МАФів, гральних автоматів, інших матеріальних цінностей та їх подальшого права власності;

—              організація та забезпечення проведення перевірок дотримання чинного законодавства у частині захисту населення від впливу шуму під час здійснення підприємницької діяльності у сферах відпочинку;

—              організація, застосування заходів адміністративного впливу у разі відсутності в місцях тимчасового розміщення громадян, спеціальних місць для осіб, які не курять;

—              організація та взяття участі спільно з компетентними органами в обстеженні, атестації, технічних випробуваннях та обліку об’єктів і територій культурно-масових заходів, щодо законності використання площадок, розташування об’єктів у приміщеннях, режиму роботи, забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя населення, пожежних норм та правил, надання якісних послуг споживачам, за дотриманням зобов’язань щодо платежів до місцевого бюджету та інших норм, що перевіряються органами нагляду (контролю);

—              здійснювання заходів з організації та координації перевірок компетентними органами, щодо попередження та боротьби з незаконним виробництвом, розповсюдженням, реалізацією і використанням об’єктів інтелектуальної власності;

—              освіта дорослих та інші види освіти;

—              організація та участь у здійсненні контролю за виконанням програм та рішень міської ради, виконкому, в частині усунення порушень у сферах відпочинку, розважального, грального, концертного бізнесу, туризму та захисту інтелектуальної власності;

—              ведення господарської діяльності для надання відповідних послуг юридичним і фізичним особам у сферах відпочинку, розважального, грального та концертного бізнесу, туризму та захисту інтелектуальної власності, надання інших комерційних послуг та здійснення інших видів діяльності, не заборонених законодавством України.

Також, слід зазначити, виходячи зі слів директора КП «Управління з організації контролю благоустрою об’єктів сфери відпочинку, споживчого ринку та захисту інтелектуальної власності», працівники КП складають адміністративні протоколи на суб’єктів господарської діяльності (юридичних, фізичних осіб), та здійснюють інші функції органів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності.

ВИСНОВОК:

 КП «Управління з організації контролю благоустрою об’єктів сфери відпочинку, споживчого ринку та захисту інтелектуальної власності» Дніпропетровської міської ради, створене відповідно до ст.ст. 26, 43 ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні» рішенням Дніпропетровської міської ради. Підприємство є самостійним господарюючим суб’єктом статус комунального унітарного підприємства визначений ст. 78 Господарського Кодексу України.

Відповідно до п.4 ст. 19 ГК України, органи державної влади і посадові особи, уповноважені здійснювати державний контроль і державний нагляд за господарською діяльністю, їх статус та загальні умови і порядок здійснення контролю і нагляду визначаються законами. Згідно з п. 4 ст. 4 ЗУ «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», виключно законами встановлюються: Орган державного  нагляду  (контролю)  не  може   здійснювати державний нагляд (контроль) у сфері господарської діяльності, якщо закон прямо не уповноважує такий орган  на  здійснення  державного нагляду  (контролю)  у певній сфері господарської діяльності та не визначає повноваження такого органу під час здійснення  державного нагляду (контролю). Державний нагляд (контроль),  відповідно до ст. 3 ЗУ «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» здійснюється за принципами: неприпустимості дублювання   повноважень  органів  державного нагляду (контролю). Виходячи з ст. 7 КпАП України, ніхто не може бути підданий заходу впливу в зв’язку з адміністративним правопорушенням інакше як на підставах і в порядку, встановлених законом. Застосування уповноваженими на те органами і посадовими особами заходів адміністративного впливу провадиться в межах їх компетенції, у точній відповідності з законом. Перелік осіб,  які  мають право складати протоколи  про адміністративні правопорушення викладений у ст. 255 КпАП України, у переліку осіб зазначено, що, зокрема адміністративні протоколи мають право складати посадові особи, уповноважені на те виконавчими комітетами міських рад. Ст. 2 ЗУ «Про службу в органах місцевого самоврядування», визначає, що посадовою особою місцевого самоврядування є особа, яка працює в   органах  місцевого  самоврядування,  має  відповідні  посадові повноваження   щодо   здійснення   організаційно-розпорядчих    та консультативно-дорадчих  функцій  і  отримує  заробітну  плату  за рахунок місцевого бюджету. Тобто КП «Управління з організації контролю благоустрою об’єктів сфери відпочинку, споживчого ринку та захисту інтелектуальної власності» Дніпропетровської міської ради з грубим порушенням законодавства України, взявши на себе функції державного  нагляду  (контролю), незаконно здійснювали заходи адміністративного впливу на суб’єктів господарської діяльності, більш того, в даних діях, може, вбачатися корупційна складова, адже фактично представляючись контролюючим органом, дане КП могло пропонувати свої оплатні послуги підприємцям. Слід зазначити, що КП «Управління з організації контролю благоустрою об’єктів сфери відпочинку, споживчого ринку та захисту інтелектуальної власності» незаконно використовувало повноваження надані органам міліції, Міністерства доходів та зборів, Державної служби України з надзвичайних ситуацій, інших виконавчих, державних органів.

РЕКОМЕНДАЦІЇ:

1. Винести на сесію Дніпропетровської міської ради  пропозицію про відміну Рішення Дніпропетровської міської ради № 27/16 від 27.06.2007, розформування КП «Управління з організації контролю благоустрою об’єктів сфери відпочинку, споживчого ринку та захисту інтелектуальної власності», у зв’язку із порушенням законодавства України при створенні та діяльності даного КП.