Каталог статей

КОРИСТЬ ГРОМАДСЬКИХ ОБ’ЄДНАНЬ В СЬОГОДЕННІ

Аналізуючи діяльність НГО на території України за останні роки можно зробити висновки, що все частіше зустрічаються громадські організації які попередили злочинне діяння, організації які  висвітлили конкретну проблему та залучили до її вирішення компетентні органи влади та навіть вирішили проблему цілого міста. Але чому з кожним днем подібних організацій з’являється все більше, та що змушує громадян об’єднуватися у боротьбі проти свавілля та корупції влади? Ці та інші питання ми обговоримо у даній статті.

У першу чергу, необхідно звернутися до ЗУ «Про громадські об’єднання», громадське об’єднання — це добровільне об’єднання фізичних осіб та/або юридичних осіб приватного права для здійснення та захисту прав і свобод, задоволення суспільних, зокрема економічних, соціальних, культурних, екологічних, та інших інтересів. Також, згідно до ст.21 цього ж закону  громадське об’єднання має право звертатися до органів державної влади, одержувати публічну інформацію, брати участь у розробленні проектів нормативно-правових актів, що видаються органами державної влади, проводити мирні зібрання та здійснювати інші права, не заборонені законом. Що стосується громадських об’єднань зі статусом юридичної особи то тут законодавець надає набагато більше прав та можливостей організації — бути учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові і немайнові права, здійснювати відповідно до закону підприємницьку діяльність, звісно якщо це передбачено статутом громадського об’єднання, або через створені в порядку, передбаченому законом, юридичні особи, товариства, підприємства, якщо така діяльність відповідає меті  та цілям громадського об’єднання, а також сприяє її досягненню, засновувати з метою досягнення своєї статутної мети засоби масової інформації, брати участь у здійсненні державної регуляторної політики відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», брати участь у роботі консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, що утворюються органами державної влади, органами місцевого самоврядування для проведення консультацій з громадськими об’єднаннями та підготовки рекомендацій з питань, що стосуються сфери їхньої діяльності.

Аналізуючи досягнення окремих громадських організацій не викликає жодного сумніву їх користь за для розвитку прав і свобод людини та побудови громадянського суспільства. Активізація українських громад свідчить про відходження суспільства від тоталітарних настанов.

В розділі 2 Конституції України передбачені права та свободи людини і громадянина які гарантуються державою та покладені на них обв’язки. На теперішньому етапі розвитку суспільства, нажаль, нерідко порушуються як державою в особі посадових осіб так і іншими особами, які переслідують особисті цілі що суперечать інтересам суспільства. З такими явищами держава в повній мірі не може гарантувати дотримання конституційних прав і свобод українців.       Усвідомлюючи такий стан речей громадськість прагнучи захистити і відстояти свої права та інтереси, в тій чи іншій галузі співіснування, вимушена створювати об’єднання, так би мовити за інтересами. В теперішніх реаліях найбільш вагомими стали громадські об’єднання. Через бездіяльність державних органів та окремих посадових осіб члени таких організацій змушені допомагати державі та органам місцевого самоврядування виконувати свої функції.

Не можна не приділити окрему увагу громадам, які виявляють значну активність надаючи безоплатні, соціальні послуги, такі як допомога бідним, інвалідам, дітям тощо. На даний час в Україні дуже розвинутий волонтерський рух, існування якого в багатьох країнах світу, як явище, називають унікальним. Нажаль, аналізуючи попередні роки, з впевненістю можна сказати, що в цьому напрямку Україна почала розвиватися під час Революції Гідності та з початку війни на Донбасі, і саме у важкий період для держави та суспільства в цілому, громадяни почали об’єднуватись зі шляхетною метою взаємопомочі і спільної боротьби, тим самим створивши дієву структуру Громадських Організацій — готових взяти на себе вирішення найбільш болючих проблем держави.

Саме тому, можна зробити висновки, що існування громадських організацій є не просто корисним, а необхідним для існування сучасного суспільства, та  безсумнівно полягає в активному сприянні роботі місцевих державних адміністрацій, місцевих рад народних депутатів, їх виконавчих комітетів із обслуговування населення. Також, очевидно що громадські організації допомагають вирішити ряд завдань, поставлених перед суспільством, в тому числі і перед державою, їх діяльність набуває особливої ​ актуальності, вони прагнуть зробити життя краще, допомогти тим, хто цього потребує і найголовніше — їм це вдається.

Олена Дишук