Новини 0

ДЕПАРТАМЕНТ КОРПОРАТИВНИХ ПРАВ ТА ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МІСЬКРАДИ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КП ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ГОРОДАВисновок щодо перевірки діяльності  департаменту корпоративних прав та правового забезпечення Дніпропетровської міської ради.

При аналізі діяльності Департаменту корпоративних прав та правового забезпечення Дніпропетровської міської ради було встановлено чисельні порушення діючого законодавства та обмеження прав і свобод громадян, не забезпечення здійснення наданих Департаменту повноважень, а саме:

1. в процесі роботи Департамента неодноразово підготовлювались проекти рішень, які завідомо суперечать діючому законодавству та інтересам громади м. Дніпропетровську;

2. не забезпечувалося право громадян на доступ до публічної інформації, зокрема до інформації, що стосується користування чи розпорядження державним, комунальним майном. Слід зазначити, що відповідно до п. 16 ст. 46 ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні» протоколи сесії ради є відкритими та оприлюднюються і надаються на запит відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації», виходячи з п. 11 ст. 59 ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні» акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування підлягають обов’язковому оприлюдненню та наданню за запитом відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації». В актах та проектах актів органів та посадових осіб місцевого самоврядування не може бути обмежено доступ до інформації про витрати чи інше розпорядження бюджетними коштами, володіння, користування чи розпорядження державним чи комунальним майном, у тому числі про умови отримання цих коштів чи майна, прізвища, імена, по батькові фізичних осіб та найменування юридичних осіб, які отримують ці кошти або майно, а також до іншої інформації, обмеження доступу до якої заборонено законом. Виходячи  з п.1 ч. 1 ст. 16 «Про засади запобігання і протидії корупції» — забороняється відмовляти в наданні інформації, надання якої передбачено законом, відповідальність за ненадання запитуваної інформації передбачена ст. 24 ЗУ «Про доступ до публічної інформації», ч. 1 ст. 27 ЗУ «Про інформацію», ст. 212-3 КпАП України, ст.ст. 147, 147-1 – 152  КЗпП. Як зазначено у п.3 Указу Президента України від 5 травня 2011 року № 547/2011 («Питання забезпечення органами виконавчої влади  доступу до публічної інформації») персональна відповідальність за забезпечення належного виконання відповідними органами вимог ЗУ «Про доступ до публічної інформації» покладається на керівників центральних  і  місцевих  органів виконавчої  влади, які є розпорядником запитуваної інформації. В даному випадку безпосереднім розпорядником публічної інформації, щодо розпорядження майном, яке належить територіальній громаді є департамент корпоративних прав та правового забезпечення Дніпропетровської міської ради. Персональна відповідальність за забезпечення належного виконання відповідними органами вимог ЗУ «Про доступ до публічної інформації» покладається, на начальника Департамента;

3. Департаментом не забезпечується право громадських організацій (відповідно до положень постанови Кабінету міністрів №976 від 5 листопада 2008 року «Про затвердження Порядку сприяння проведенню громадської експертизи діяльності органів виконавчої влади»), на проведення громадських експертиз діяльності виконавчих органів міської ради.

ВИСНОВОК:

діяльність Департаменту корпоративних прав та правового забезпечення Дніпропетровської міської ради є неефективною, незлагодженою, незадовільною.  Виходячи з наявної інформації, при здійсненні своїх функцій, Департаментом неодноразово порушувались закони України, обмежувались права і свободи громадян, не забезпечувались здійснення наданих законом повноважень.

РЕКОМЕНДАЦІЇ:

рекомендувати міському голові:

1. відповідно до п.2 ст. 75 ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні», у зв’язку із  неодноразовими порушеннями законів України, обмеженням прав і свобод громадян, не забезпеченням здійснення наданих законом повноважень з боку Департаменту, звільнити з займаної посади начальника Департаменту корпоративних прав та правового забезпечення Дніпропетровської міської ради Величка Олександра Володимировича;

2. відповідно до п. 16 ст. 46 ЗУ, п. 11 ст. 59 ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні», зобов’язати Департамент корпоративних прав та правового забезпечення Дніпропетровської міської ради, оприлюднювати на офіційному сайті міської ради та надавати за запитами інформацію, що стосується розпорядження майном, яке належить територіальній громаді м. Дніпропетровську;

3. зобов’язати Департамент корпоративних прав та правового забезпечення Дніпропетровської міської ради у тижневий строк, розробити та оприлюднити на сайті міської ради порядок проведення громадських експертиз  діяльності виконавчих органів міської ради, відповідно до постанови Кабінету міністрів №976 від 5 листопада 2008 року «Про затвердження Порядку сприяння проведенню громадської експертизи діяльності органів виконавчої влади»;

4. визначити начальника управління правового забезпечення Департаменту корпоративних прав та правового забезпечення Дніпропетровської міської ради, відповідальною особою за відповідність діючому законодавству проектів рішень міської ради, які готуються Департаментом та виносяться на сесії міської ради.

Вик. Снісар О.М.